dimecres, 21 de setembre de 2011

La grandària sí que importa

xampany / cava
La botella clàssica és de 75 cl., d'un vidre més gruixut i resistent que la dels vins ordinaris perquè es resistisca a la pressió del gas. També es reforça el fons de la botella per aquesta raó.
Els comerciants de la zona normalitzaren al segle XIX una sèrie de botelles de diferents capacitats, a les quals s'afegiren quatre grandàries especialment grans (salomó, sobirans, etc):


l'huitè: de 9,4 cl. (en desús)
el quart: de 18,75 o 20 cl., que a Espanya se'n diu "benjamí",
la mitjana: 37,5 cl.
el mèdium: 60cl. (en desús)
la botella: 75 cl.
el màgnum: 1,5 l (2 botelles)
el jeroboam: 3 litres (4 botelles)
el rèhoboam: 4,5 l (6 botelles)
el matusalem,: 6 l (8 botelles)
el salmanassar: 9 l (12 botelles)
el baltasar: 12 l (16 botelles)
el nabucodonosor: 15 l (20 botelles)
el salomó: 18 litres (24 botelles)
el sobirà: 26,25 litres (35 botelles)
el Primat: 27 litres (36 botelles)
el melxissèdec: 30 litres (40 botelles)

vi
Només la mitjana, la botella i el màgnum es fan servir per a criar el vi. Els altres formats s'utilitzen per a omplir-los amb el vi ja fermentat. A més a més, la tradició marca que la grandària ideal és el màgnum, atès que el xampany envelleix millor.

Les grandàries a partir del salomó en avant són recents i es consideren de gust extravagant. Les grandàries superiors al jeroboam són puntuals, perquè les botelles són difícils de manejar, fràgils, i la seua producció el fa encarir. Els noms de les botelles superiors al màgnum vénen dels reis de la Bíblia, tret del sobirà i el Primat.
vikipèdia 
pacohigon